กิจกรรม “แยกขยะก่อนทิ้ง” ลดของเสีย…ลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการแยกขยะ ทั้งภายในและภานนอกสถานศึกษา

โรงเรียนวังพิกุลพิทย

Read more

งานบำเพ็ญ​กุศล​พระราชทาน​เพลิง​ศพ​พระครู​วชิร​ธรร​ม​โ​ส​ภ​ิ​ต​ อดีต​เจ้าอาวาส​วัด​วัง​พิกุล​ใต้​ ตำบล​วัง​พิกุล​ อำเภอ​บึงสามพัน​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​

งานบำเพ็ญ​กุศล​พระรา

Read more

พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 1 มิถุนายน 25

Read more