ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์