พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างอธิบดีสถานบันพระบรมราชนก กับผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายคำภาสน์  บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และนักเรียนที่ได้รับโควต้าเข้าเรียน สาขาพยาบาลศาสยตร์ จำนวน 4 คน และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างอธิบดีสถานบันพระราชนกกับผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยมี ศษสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย  เทียนาวร อธิบดีสถานบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี