พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมได้จัด “พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” นำโดยนายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 5