พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
               วันพุธที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2563 นางพรทิพย์ อินทร์บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
#Facebook