การกลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ของคณะครูโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เพื่อการศึกษาของนักเรียนในอนาคต สืบต่อไป

ใส่ความเห็น