หมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน,
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230

โรงเรียนวั…

นายคำภาสน์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมและคณะครู ร่วม...

Read more

ประกาศเปิด…

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี2563 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ...

Read more

ขอแสดงความ…

ขอแสดงความยินดี ลูกขาว-เหลือง “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของ...

Read more

โรงเรียนวั…

โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมได้รับป้ายโรงเรียนส่งเริมสุขภาพ ระดับทอง ปี 25...

Read more

2020 © Nogo All Rights Reserved.