พิธีรับมอบเงินพะราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายคำภาสน์  บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม พร้อมด้วยนางพรทิพย์  อินทร์บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมองเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพการศึกษาและอาชีพ โรงรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์